Diputación de Guipuzkoa

Diputación de Guipuzkoa
463
La Diputación Foral de Guipúzcoa es el órgano de gobierno del territorio histórico de Guipúzcoa, País Vasco, España.