Aqualia
Connecting Waterpeople
Minsait
Aigües Segarra Garrigues
CALAF GRUP
ISMedioambiente
Regaber
CAF
Control Techniques
Catalan Water Partnership
NOVAGRIC
biv Innova
Redexia network
Likitech
EPG Salinas
Prefabricados Delta
IIAMA
Hach
DuPont Water Solutions
Rädlinger primus line GmbH
s::can Iberia Sistemas de Medición
UPM Water
Fundación We Are Water
ACCIONA
HANNA instruments
Agencia Vasca del Agua
Bentley Systems
Grupo Mejoras
Ingeteam
Baseform
AGENDA 21500
AECID
DAM-Aguas
J. Huesa Water Technology
Consorcio de Aguas de Asturias
Vector Motor Control
Cajamar Innova
LACROIX
Grundfos
Miya Water
TecnoConverting
Kurita - Fracta
Laboratorios Tecnológicos de Levante
BACCARA
Molecor
Gestagua
Almar Water Solutions
NaanDanJain Ibérica
FLOVAC
Lama Sistemas de Filtrado
Ulbios
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
SEAS, Estudios Superiores Abiertos
Hidroconta
Fundación CONAMA
VisualNAcert
Danfoss
Xylem Water Solutions España
BELGICAST by TALIS
Cibernos
STF
Elmasa Tecnología del Agua
Asociación de Ciencias Ambientales
Saint Gobain PAM
Fundación Botín
Idrica
EMALSA
Terranova
AZUD
Innovyze, an Autodesk company
Saleplas
Aganova
Schneider Electric
Filtralite
Global Omnium
IAPsolutions
Confederación Hidrográfica del Segura
ABB
Red Control
UNOPS
Isle Utilities
Smagua
Sacyr Agua
Elliot Cloud
TEDAGUA
Aqualia
ITC Dosing Pumps
SCRATS
Blue Gold
GS Inima Environment
FENACORE
ADECAGUA
Fundación Biodiversidad
ESAMUR
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER)
ICEX España Exportación e Inversiones
Barmatec
Insituform
Kamstrup
[Webinar] ¿Cómo pueden los gestores municipales e industrias optimizar la operación del ciclo del agua y reducir el OPEX?

Sobre el blog

Ignasi Servià Goixart
Consultor en temas estratégicos y territoriales relacionados con los regadíos. Secretario de la Comisión del Agua del COEA de Catalunya
ABB

El lunes de esta semana, la Consejera Teresa Jordà avanzó la declaración de Alerta por Sequía de la Unidad de Explotación Ter-Llobregat y la de Darnius-Boadella. Por este motivo, los 10 compañeros que formamos la comisión hemos realizado un articulo para compartir a los diferentes medios de comunicación.

Esta semana se ha compartido mucho en redes (> 1000 RT) esta imagen de Daniel Llopart en la que compara la situación del mirador del Ter de ahora con la de hace poco más de un año.


Fig. 1 Tweet de @DanielLlopart.

Aprovecho a compartir la web de la Comisión del Agua en la que se pude apreciar la actividad que tiene la comisión.


Fig. 2 Ultimas noticias de actividades realizadas por la comisión del agua.

También aprovecho para presentar a los miembros de la Comisión del Agua del Colegio de Ingenieros agrónomos y autores del artículo.

  •  Manuel Blanco Grustan.
  •  Josep Maria Callís Sol.
  •  Francesc Camino Germà.
  •  María José Chesa Marro.
  •  Carles Estaran Justribó.
  •  Joan Girona Gomis.
  •  Sergio Mothe Martínez.
  •  Josep Maria Pelegrí Gou.
  •  Santiago Planas de Martí.
  •  Ignasi Servià Goixart.

En este post comparto el articulo original en catalán y la traducción al castellano.

Estrès hídric

Fa temps que no vivíem un episodi similar. Caldria retrocedir a l’any 2008 quan la sequera va derivar en situació extrema, expressament a Barcelona i la seva conurbació. Recordem com el sistema Ter-Llobregat va esgotar les reserves i, a finals d’abril, in extremis, va arribar la pluja i es va aturar la portada d’aigua amb vaixells o el transvasament d’aigua del Segre.

De nou la sequera és contundent. A les conques del Ter i el Llobregat, que abasteixen tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, s’ha decretat l’alerta. No sabem per quant temps. El problema es que no ha plogut a les capçaleres de les conques, i per tant les reserves d’aigua no s’han recuperat. Cada cop són més necessaris els recursos no convencionals com l’aigua regenerada i la procedent de dessaladores com la del Prat de Llobregat.

Els pantans d’Oliana i Rialb conformen la principal reserva d’aigua de la conca del Segre. Alimenten principalment els Canals d’Urgell i el Canal Segarra-Garrigues. Tots confiem en la robustesa dels sistema. Fins ara no ha fallat.

L’aigua potable és sempre prioritària front l’aigua per la industria i el reg. Cada any, a finals de juny, la reserva d’aigua es situa prop de la capacitat màxima al sistema Oliana-Rialb, (488 hm3). D’ençà l’entrada en servei de Rialb (2000), el reg i la generació d’energia elèctrica s’han garantit. Excepcionalment, a la tardor del 2019, la reserva es va situar a nivells preocupants (160 hm3). No obstant, les precipitacions del primer semestre del 2020 van retornar els pantans a la reserva màxima i el reg no es va restringir.

A inicis d’aquest estiu, la reserva d’Oliana i Rialb va acumular el màxim des d’inici de l’any (246 hm3) i la campanya ha finalitzat solament amb 38 hm3. A mitjans de setembre, la reserva de Rialb era de 16,7 hm3 (4% de la capacitat màxima). Pocs dies abans s’havia restringit el reg i aturat la generació d’energia elèctrica. D’ençà la construcció de Rialb no es veia una situació similar.

La situació és inquietant. Si durant els propers mesos no arriben precipitacions abundants (pluja i neu), les restriccions a l’inici de la campanya de reg als regadius dels Canals d’Urgell i del Segarra-Garrigues seran obligades.

Pel que fa als usos de l’aigua, cal tenir presents les grans diferències entre comunitats de regants. No es pot fer taula rasa entre els regs d’alta eficiència i els tradicionals. Els regadius recents utilitzen anualment 4500 m3/ha (plena dotació), mentre que els regadius tradicionals requereixen quantitats molt superiors.

L’altra discrepància és el cost de l’aigua. Els regadius recents disposen de tarifes binomials, una part fixa en funció de la superfície regada i altra variable, funció l’aigua utilitzada (126,06 €/ha/any i 0,124 €/m3, pel cas del Segarra-Garrigues, enguany). Si el cost del reg és proporcional a l’aigua utilitzada s’incentiva l’eficiència i l’estalvi d’aigua.

Per tant, segons el cost de l’aigua, cultius com el panís i l’alfals que requereixen importants dotacions d’aigua poden no ser rendibles. Solament cultius d’alt valor (fruita, ametller i oliveres d’alta densitat) o cultius amb menys necessitats (cereals d’hivern) són rendibles en aquest cas.

A més, durant la campanya passada s’han succeït quatre onades de calor i les temperatures han estat superiors amb escreix a les normals. IRTA ha estimat que les necessitats hídriques dels cultius a la Plana de Lleida s’ha incrementat en un 14%.

Ara hi ha temor (diferent de certesa) de que l’any vinent les disponibilitats estaran per sota de les necessitats. Unes necessitats que continuen augmentant: més superfície regada, més indústria i serveis destinats a una població que any rere any creixen.

Probablement ens enfrontem a un escenari inèdit i molt complex. La situació demana que els gestors de l’aigua, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, l’Agència Catalana de l’Aigua i les Comunitats de Regants, estableixin plans de contingència.

L’altra qüestió urgent és la modernització dels regadius tradicionals de Catalunya per produir aliments de forma més eficient i sostenible.

D’aquestes transcendentals qüestions en parlarem en una següent entrega. Tant de bo, en l’ínterim, retorni la pluja abundosa.

Comissió de l’Aigua. Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Estrés hídrico

Hace tiempo que no vivíamos un episodio similar. Habría que retroceder al año 2008 cuando la sequía derivó en situación extrema, expresamente en Barcelona y su conurbación. Recordemos cómo el sistema Ter-Llobregat agotó las reservas y, a finales de abril, in extremis, llegó la lluvia y se detuvo la transporte de agua con barcos o el trasvase de agua del Segre.

De nuevo la sequía es contundente. En las cuencas del Ter y el Llobregat, que abastecen a todos los municipios del área metropolitana de Barcelona, se ha decretado la alerta. No sabemos por cuánto tiempo. El problema es que no ha llovido en las cabeceras de las cuencas, y por tanto las reservas de agua no se han recuperado. Cada vez son más necesarios los recursos no convencionales como el agua regenerada y la procedente de desaladoras como la del Prat de Llobregat.

Los pantanos de Oliana y Rialb conforman la principal reserva de agua de la cuenca del Segre. Alimentan principalmente los Canals de Urgell y el Canal Segarra-Garrigues. Todos confiamos en la robustez del sistema. Hasta ahora no ha fallado.

El agua potable es siempre prioritaria frente al agua por la industria y el riego. Cada año, a finales de junio, la reserva de agua se sitúa cerca de la capacidad máxima en el sistema Oliana-Rialb, (488 hm3). Desde la entrada en servicio de Rialb (2000), el riego y la generación de energía eléctrica se han garantizado. Excepcionalmente, en otoño de 2019, la reserva se situó a niveles preocupantes (160 hm3). Sin embargo, las precipitaciones del primer semestre del 2020 devolvieron los pantanos a la reserva máxima y el riego no se restringió.

A inicios de este verano, la reserva de Oliana y Rialb acumuló el máximo desde inicio del año (246 hm3) y la campaña ha finalizado solo con 38 hm3. A mediados de septiembre, la reserva de Rialb era de 16,7 hm3 (4% de la capacidad máxima). Pocos días antes se había restringido el riego y detenido la generación de energía eléctrica. Desde la construcción de Rialb no se veía una situación similar.

La situación es inquietante. Si durante los próximos meses no llegan precipitaciones abundantes (lluvia y nieve), las restricciones al inicio de la campaña de riego en los regadíos de Canals d'Urgell y Segarra-Garrigues serán obligadas.

En cuanto a los usos del agua, es necesario tener presentes las grandes diferencias entre comunidades de regantes. No se puede hacer tabla rasa entre los riegos de alta eficiencia y los tradicionales. Los regadíos recientes utilizan anualmente 4500 m3/ha (plena dotación), mientras que los regadíos tradicionales requieren cantidades muy superiores.

La otra discrepancia es el coste del agua. Los regadíos recientes disponen de tarifas binomiales, una parte fija en función de la superficie regada y otra variable, función del agua utilizada (126,06 €/ha/año y 0,124 €/m3, para el caso del Segarra-Garrigues, este año). Si el coste del riego es proporcional al agua utilizada se incentiva la eficiencia y el ahorro de agua.

Por tanto, según el coste del agua, cultivos como el maíz y la alfalfa que requieren importantes dotaciones de agua pueden no ser rentables. Solo cultivos de alto valor (fruta, almendro y olivos de alta densidad) o cultivos con menos necesidades (cereales de invierno) son rentables en este caso.

Además, durante la pasada campaña se han sucedido cuatro oleadas de calor y las temperaturas han sido superiores con creces a las normales. IRTA ha estimado que las necesidades hídricas de los cultivos en la Plana de Lleida se han incrementado en un 14%.

Ahora hay temor (diferente de certeza) de que el próximo año las disponibilidades estarán por debajo de las necesidades. Unas necesidades que siguen aumentando: mayor superficie regada, más industria y servicios destinados a una población que año tras año crecen.

Probablemente nos enfrentemos a un escenario inédito y muy complejo. La situación pide que los gestores del agua, Confederación Hidrográfica del Ebro, la Agencia Catalana del Agua y las Comunidades de Regantes, establezcan planes de contingencia.

La otra cuestión urgente es la modernización de los regadíos tradicionales de Cataluña para producir alimentos de forma más eficiente y sostenible.

De estas trascendentales cuestiones hablaremos en una siguiente entrega. Ojalá, vuelva la lluvia abundante.

Comisión del Agua. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña.