Aqualia
Connecting Waterpeople
30/12/2014Cataluña

Encargado del mantenimiento de EDAR (España/Cataluña)

Empresa: 
PSICOTÈCNIA
País: 
España
Ubicación: 
Cataluña
Descripción: 

Empresa de l'Alt Empordà necessita 2 operaris de 1a. Un pel manteniment de la planta de tractament d'aigüa potable i l'altra per a planta depuradora d'aigües residuals.

En dependència del cap de planta i amb el suport d'entre 5 i 7 persones, els candidats seleccionats portaran a terme, entre d'altres, les següents funcions:

  • Comprovar el funcionament de les instal·lacions i fer les correccions necessàries. Solucionar i reparar els equips avariats i controlar l'estoc de recanvis.
  • Realitzar el manteniment d'equips i de les instal·lacions elèctriques d'acords amb les especificacions del fabricant i el Pla Anual de Manteniment..
  • Comprovar l'estat de neteja dels filtres i proposar l'augment o disminució de la freqüència de rentats.
  • Comprovar l'estat de funcionament de les re cloracions, pous, fonts, estacions i de bombament i dipòsits, l'estat dels reactius d'aquestes i el funcionament dels mesuradors de clor en continu.
  • Aportar dades dels treballs realitzats per a l'elaboració dels informes mensuals i complimentar la documentació i impresos de producció qualitat i presència. Col·laborar en la programació de torns i assegurar l'acompliment de la normativa de Seguretat i Salut Laboral, política d'igualtat, de Qualitat i de Medi Ambient i les polítiques d'empresa aprovades per gerència.
  • Qualsevol altra tasca encarregada per l'empresa i en relació al seu lloc de treball.

S'ofereix:

Incorporació immediata en sòlida organització. Contracte indefinit (amb període de prova per a l'encarregat de la planta depuradora d'aigües residuals i contracte de substitució per baixa de llarga durada (amb possibilitat d'indefinit) per l'encarregat de la planta de tractament d'aigua potable. Jornada partida de dilluns a divendres (40 hores) i retribució segons conveni.