02/12/2016España » Cataluña

Oficial 2ª Xarxes d'abastament d'agua/Redes de agua

Empresa: 
AIGÜES DEL PRAT SA
País: 
España
Ubicación: 
Prat de Llobregat, El
Descripción: 
  • L'execució d'implantació de canonades d'aigua potable i no potable en una rasa prèviament oberta amb el seus mecanismes associats: vàlvules, ventoses, hidrants, etc, 
  • Realització d'escomeses fent els treballs d'obra civil necessaris i la connexió de l' escomesa a la xarxa existent.
  • Canvi de claus de registre externes.
  • Per a dur a terme les seves funcions el/les candidats/candidates hauran d'interpretar croquis, plànols d'obra i han de conèixer els materials que s'utilitzen per a la construcció de xarxes d'abastament així com els diversos procediments d'unió de les canonades.

Requisitos mínimos

  • Es imprescindible que el treballador/a tingui una experiència mínima de dos anys com oficial operari, en treballs d'implantació de canonades d'aigua i els seus mecanismes associats, havent treballat a empreses d'abastament d'aigua o a empreses de construcció dedicades a la construcció de xarxes d'abastament.
  • Coneixements dels materials i dels diferents sistemes d'unió de les canonades.
  • Carnet de conduir B.