423492-2013: Francia-Lyon: Servicios de inspección técnica de edificios

Fecha de publicación (PD): 14-12-2013 | Fecha límite (DT): 19-12-2013 | Documento (TD): Información complementaria